"Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо" Артур Шопенхауер

Диспалзия на маточната шийка

Понятието „раничка“ на маточната шийка е остаряло, но е придобило обществена популярност и се използва и до настоящия момент, макар и неправилно. Касае се за разположен по външната част на маточната шийка еднореден цилиндричен епител, който по произход е от канала на маточната шийка.

Тъй като яркочервеният цвят на този епител рязко контрастира с цвета на околния многослоен епител, се създава впечатление за наличие на „раничка” на маточната шийка при оглед с невъоръжено око.

Научете повече

Социални мрежи