"Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо" Артур Шопенхауер

CIN/ЦИН

Кои са преканцерозните състояния, предшестващи рака на маточната шийка?

Цервикалната дисплазия е предраково състояние, което се характеризира с абнормно разрастване (пролиферация) на морфологично променени епителни клетки, които не се диференцират в нормални клетки на еднослойния епител.

Синоними на цервикална дисплазия са: цервикална интраепителна неоплазия (CIN) и сквамозна интраепителна лезия (SIL).

Цервикалната дисплазия се среща основно сред млади жени на възраст между 20 и 30 години и при липса на ранна диагностика и лечение може да прогресира до карцином на маточната шийка. Различават се лека, умерена и тежка цервикална дисплазия.

Рискови фактори за развитието на цервикална дисплазия са честа смяна на половите партньори, непротектирани полови контакти, започване на полов живот в ранна възраст, имунокомпрометирани пациенти, пушачи и др.

 

Основна роля в развитието на цервикална дисплазия има хроничната инфекция с човешки папилома вирус (HPV) и по-точно с неговите високоонкогенни щамове – 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. За ранното диагностициране на това предраково състояние основно място заема редовната профилактика:

 

Различават се три групи на цервикална интраепителна неоплазия (CIN):

  1. CIN I – лека дисплазия, която засяга само долната една трета от епитела;
  2. CIN II – умерена дисплазия, засягаща долните две трети от епитела;
  3. CIN III – тежка дисплазия, при която почти всички клетки са морфологично променени (диспластични).

Диагностицирането на цервикална дисплазия се извършва след хистологично изследване. При наличие на дисплатични промени като допълнителни диагностични методи се предприемат колпоскопия, по време на която се оглежда лигавицата на маточната шийка, влагалището и вулвата с помощта на колпоскоп. Обикновено диспластично променените клетки могат да се визуализират чрез оцветяване със специални разтвори. По време на колпоскопията може да се вземе материал за биопсия (тъканно изследване).

Лечението на цервикалната интраепителна неоплазия зависи от групата на дисплазията, възрастта на пациентката, общото ѝ състояние и придружаващите заболявания.

При CIN I не се предприема конкретна терапия, тъй като при 90% от жените състоянието претърпява спонтанно обратно развитие и едва при 1 % от случаите е възможно да настъпи малигнизация. При жени с CIN I се препоръчва по-често цитологично изследване съчетано с колпоскопия.

При CIN II и CIN III (умерена и тежка дисплазия) лечението е задължително, като целта му е премахване на изменениет клетки от трансформационната зона.

Съществуват няколко метода за лечение. Единият от тях е т.нар. бримкова електрохирургична ексцизия (LLETZ;LEEP). По време на LLETZ с помощта на тънка метална бримка под действие на електричен ток се изрязва (ексцизира) абнормната тъкан с конусовидна форма в областта на маточната шийка – т.нар. LLETZконизация. Процедурата се извършва с обща венозна или локална анестезия. След отстраняване на диспластичния участък е нужно редовно проследяване на състоянието чрез цитологично и колпоскопско изследване на всеки 6 до 12 месеца.

Друг метод, който се използва за лечение на цервикална дисплазия, е криохирургичният метод. В криохирургията се използват абнормно ниски температури за премахване на променената област на маточната шийка.

Цервикалната дисплазия е предраково състояние, което протича безсимптомно и при което може да се постигне пълно излекуване.

Социални мрежи