"Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо" Артур Шопенхауер

Рак на маточната шийка (Цервикален карцином)

Ракът на маточната шийка е второто по честота злокачествено заболяване на женската полова система. В по-слабо развитите страни е много по-разпространено заради ограниченият достъп на жените до скрининговите програми и по-слабата информираност. Ракът на маточната шийка е заболяване, което е с доказана генеза – причинителят е човешки папиломен вирус (HPV). Голяма част от инфекциите с вируса преминават без да има клининична проява. При по-слаби защитни сили и при персистиране на инфекцията се развиват промени в клетките на маточната шийка, които може да бъдат начало на злокачествен процес. Заразяването с високоонкогенни щамове на вируса има най-голямо значение, особено тип 16 и 18, защото те са причинителите на карцинома в над 80% от случаите, тъй като имат висока цервикална онкогенност.

Основните рискови фактори за развитието на рак на маточната шийка са следните:

Ракът на маточната шийка е единственото злокачествено заболяване, за което има създаден изключително ефикасен скрининг.      Чрез първичната профилактика и скрининга, смъртността от рак на маточната шийка намалява многократно.
Основните стъпки в превенцията на рака на маточната шийка са следните:

Първичната профилактика се постига чрез ваксинация на момичета, които все още не са имали сексуални контакти. Добре е това да стане между 9 и 13 годишна възраст.

Цитонамазката и течно-базираната цитология са изследвания, чрез които се установяват клетъчни промени, ако има такива. Всяка жена задължително трябва да посещава ежегодно специалист акушер-гинеколог веднъж годишно.

Колпоскопията е неинвазивен метод, за оглед на външните полови органи, стените на влагалището и маточната шийка под лупно увеличение. Ако е необходимо се взема материал за хистологично изследване. За търсене на клетъчен атипизъм се правят проби с оцетна киселина и луголов разтвор.

Тестовете за HPV са също важни, защото показват дали има инфекция с вируса, с кои вирусни щамове и какъв е рискът от развитие на злокачествено заболяване.

Превенцията и профилактиката са от ключово значение за всяко едно заболяване, в това число и ракът на маточната шийка.

Това заболяване може да бъде 100%  профилактирано чрез скрининговите методи, своевременната диагностика на клетъчни промени, адекватното лечение на структурни промени и лечение на вирусната инфекция.

 

 

Социални мрежи