"Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо" Артур Шопенхауер

Заболявания на женските полови органи

Диспалзия на маточната шийка („раничка на маточната шийка“)

Понятието „раничка“ на маточната шийка е остаряло, но е придобило обществена популярност и се използва и до настоящия момент, макар и неправилно. Касае се за разположен по външната част на маточната шийка еднореден цилиндричен епител, който по произход е от канала на маточната шийка. Тъй като яркочервеният цвят на този епител рязко контрастира с цвета на околния многослоен епител, се създава впечатление за наличие на „раничка” на маточната шийка при оглед с невъоръжено око. В тази връзка по-правилно е феноменът да се нарича ектопия т.е. нормален епител разположен на нетипично място.

Научете повече

HPV? Как се предава? Какво е лечението?

Human papilloma virus – човешки папилома вирус. Човешкият папилома вирус е ДНК-вирус от семейство Papovaviridiae. Различават се нискорискови и високорискови щамове на вируса. Съществуват 140 вида различни вируса. За да се зарази човек, задължително трябва да има контакт с вируса. Вирусът може да засегне човека само когато има нараняване на кожата или кожни микропукнатини, които не се виждат с просто око. Ако ги няма тези условия, дори и да има контакт с вируса, той не може да премине през тъканите. При 9 от 10 засегнати човека, благодарение на имунния отговор вирусът се отхвърля.

Отслабеният имунитет и някои хронични заболявания, улесняват заразяването с вируса. Статистически от 10 контактни човек, само при един вирусът се запази в латентно състояние в базалната мембрана. Веднъж преминал базалната мембрана няма лечение което да отстрани вуруса от организма.

Научете повече

Ваксини за HPV
Какво представлява HPV ваксината?

Ваксината е силно ефективна поради своята висока имуногенност, като създава силен и траен имунитет, продължаващ обикновено повече от десет години.

Ваксината е специално разработена срещу определени щамове на HPV (човешки папилома вирус), които се считат за най-рискови от предизвикване на рак на шийката на матката.

В България има два вида ваксини за HPV. Gardasil – четиривалентна ваксина (за 6;11;16;18 щам на HPV). Cervarix (за 16;18 щам на HPV). От 2023 год. в България се предлага и 9 валентна ваксина на Gardasil (обхваща щамове 6;11;18;31;33;45;52 и 58).

Научете повече

CIN/ЦИН

Кои са преканцерозните състояния, предшестващи рака на маточната шийка?

Цервикалната дисплазия е предраково състояние, което се характеризира с абнормно разрастване (пролиферация) на морфологичнопроменени епителни клетки, които не се диференцират в нормални клетки на еднослойния епител.

Синоними на цервикална дисплазия са: цервикална интраепителна неоплазия (CIN) и сквамозна интраепителна лезия (SIL).

Научете повече

Рак на маточната шийка (Цервикален карцином)
Ракът на маточната шийка е второто по честота злокачествено заболяване при жени. В по-слабо развитите страни е много по-разпространено заради ограниченият достъп на жените до скрининговите програми и по-слабата информираност. Ракът на маточната шийка е заболяване, което е с доказана генеза – причинителят е човешки папиломен вирус (HPV, Human Papillomavirus). Голяма част от инфекциите с вируса преминават без да има клининична проява. При по-слаби защитни сили и при персистиране на инфекцията се развиват промени в клетките на маточната шийка, които може да бъдат началото на злокачествен процес. Важни са типовете вируси, с които е настъпила инфекция. Заразяването с високорискови типове вируси има най-голямо значение, особено тип 16 и тип 18, защото те са причинителите на карцинома в над 80% от случаите, тъй като имат висока цервикална онкогенност.
Научете повече

Социални мрежи