"Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо" Артур Шопенхауер

На 26.03.2023 год. в гр.София се проведе обучение за работа с най-новата лазерна система на Фотона. Ръководител на обучението беше, един от водещите специалисти в областта-Проф. Иван Фистонич.

Социални мрежи